DEFENDO
reális önvédelem

SAFE Kid Gyermek önvédelmi oktatói képzés indul!/Safe kid child self-defense instructor training to commence!

SAFE Kid Gyermek önvédelmi oktatói képzés indul!

Az iskolákban és a felnőtt életben is emelkedik a konfliktusos, erőszakos cselekedetek száma. A mai gyorsan változó világ sok feszültséget termel, illetve a városi/nagyvárosi lét már eleve egyfajta korlátozást jelent a természeténél fogva örökmozgó gyermekre is. Az agresszió jelen van az iskolákban, az életünkben, mégis egyre kevesebben tudják, hogyan is reagáljanak, ha bántják, kikezdik őket.

Minden szülő számtalanszor engedi úgy útjára gyermekét az iskolába vagy szórakozni, hogy „Vigyázz magadra!”

De hogyan?

 

A SAFE Kid egy olyan önvédelmi rendszer, melyet kimondottan gyerekekre fejlesztettek ki.

Tóth László és Nagy István hozta létre ezt a programot felnőtt önvédelmi technikák alapjaiból építkezve, mely azóta a SAARIO AKADÉMIA szerves részét képezi.

Célunk óvodás kortól kamaszkorig megtanítani a gyermekeket a megfelelő mozgáskoordináció, erő- és állóképesség fejlesztése mellett arra, hogy milyen módon lehet elkerülni a társas konfliktust, illetve mit lehet tenni, ha erre már nincs mód. Tapasztalataink szerint a nálunk tréningező gyermekeknél fejlődik a fizikum, magabiztosabbá, szabálytartóbbá, kötelességtudóbbá válnak. A SAFE Kid edzések segítik a veszélyt jelentő szituációk, konfliktusok felismerését, a döntéshozatalt, a folyamatos gyakorlással pedig kialakítható egyfajta éberség és reakciókészség is.

Jó hangulatú edzések keretében játékosan, gyermeknyelven megfogalmazva tanítjuk meg a gyerekeknek a Defendo és Krav Maga önvédelmi alaptechnikáit. Azonban elsődleges fontosságú foglalkozásainkon, hogy a veszélyt jelentő helyzetek megelőzésének képességét is kifejlesszük a gyermekekben.

Ez hasonlóképp fontos lehet az életünkben, mint az egészségtudatos fitt életmód, vagy akár az úszni tudás, ezért további célunk a SAFE Kid program megismertetése az óvodák és iskolák minél szélesebb körében; az önvédelem alapjainak beépítése az iskolai testnevelés órák menetébe; minél több kerületben és városban elérhetővé tenni a SAFE Kid programot, illetve szintén célkitűzésünk új oktatók toborzása és az instruktorok magas színvonalú képzése.

Ezért a SAARIO AKADÉMIA felvételt hirdet SAFE Kid Gyermek Önvédelmi Oktatói képzésére!

  • Ha szeretsz gyermekekkel foglalkozni
  • Ha szereted a kihívásokat és szeretnél egy dinamikusan fejlődő csapat tagja lenni
  • Ha szeretsz sportolni és szeretnéd, hogy a testmozgás a jövő generációnak is az élete részévé váljon
  • Ha szeretnél gyermek önvédelmi csoportot indítani és mindezt egy elismert, megbízható szervezet támogatásával

 

AKKOR KÖZTÜNK A HELYED!

VÁRJUK JELENTKEZÉSED!

Előny:

·         A Defendo vagy Krav Maga önvédelmi rendszerében való jártasság

·         Más önvédelmi rendszerekben vagy stílusokban elért magas fokozat (igazolandó)

·         Gyógypedagógiai, testnevelő tanári, mozgásterapeuta végzettség

 

A képzés időpontja: 2017. Augusztus 5-9.

Helyszín: aTEREM Harcművészeti Központ 1134 Budapest, Váci út 19.

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:

Kreszán Zoltán

Telefon: +36 20 669 1022

E-mail: kreszan.zoltan@defendo.hu

 


Safekid child self-defence instructor training to commence!

 

Aswe experience it, the number of violent acts and conflicts are increasing in schools and in adult life alike. Today’s rapidly changing  world causes  a lot of tension,and urban living is also a limitation for ever-moving children.Aggression is present  in schools,in our lives and yet few know if challenged how to react. Parents often let their children to school or to have fun saying, „take care” of yourself!

 

But how?

 

Safe kid is a self-defencesystemdeveloped specifically for children.

This program was created by Tóth László and Nagy István. Based on adult self-defense techniques, has since become an integral part of SAARIO ACADEMIES.

 

Our goal is to teach children from kindergarten age to adolescencehowto avoid social conflicts or what can be done if this is no longer possible.All of this in addition to motor coordination,strength and endurance  development.According to our experience,kids in our training camp develop their physique  they become more confident,observant, dutiful.Safe Kid trainings help children to detect emergency situations,also help them in decision making,and with continuous practice vigilance and reactivity can be formed.

 

In good mood workouts,in „childish language” we teach Defendo and Krav Maga self -defence  basic techniques. On the other hand  improving capability to prevent a situation of danger is of primary importance at our taining session.

 

It can be equally important as well as health conscious lifestyle,or even swimming skills,so we aim  to reach out to different constituencies and make the Safe Kid program familiar with kindergarten and schoolchildren.To incorporate the basic training  of self-defence intoschool physical classes.

To make the program available in as many districts as possible is one of our main objectives, respectively recruiting new instructors and a high level training of instructors is also our high priority.

 

Therefore the SAARIO ACADEMY announces admission to Safe kid self-defence tutor training!

-          if you like to deal with children

-          if you like the challenges and you want to become  member of a dynamically developing team

-          if you like to play sports and you would like exercise to become part of next generation’s life

-          if you would like to launch a children self-defence group, and all this with the backing of a well-known and trusted organization

 

Then we meet you with a warm welcome!

We would be pleased to hear from you!

 

Preference:

 

-          proficiency in Defendo or Krav Maga self defence systems

-          highdegree achieved in other self-defence sytems ( to be certified )

-          special educationteacher, physical education teacher, movement therapist qualifications

 

The date of the training: 5-9 August 2017

Venue: TEREM martial arts center 1134 Budapest, Váci út 19

Signing up can be made at the following contact details:

Kreszán Zoltán

Telefon: +36 20 669 1022

E-mail: kreszan.zoltan@defendo.hu